[Jonny Andersson]

Jonny Andersson

Jag försörjer mig genom att göra egna investeringar i långsiktigt aktieägande i kvalitetsbolag som är noterade på Stockholmsbörsen, något som jag har ägnat mig åt i över 20 år nu. Det här gör att jag har väldigt mycket tid över som jag kan ägna åt annat, och den tiden använder jag framför allt till att vara volontär inom kulturhistorisk turism för Lunds turistförening som har som mål att främja turism till min hemstad Lund.

Jag arbetade som konsult inom agil Javautveckling i mer än 15 år fram till sommaren 2016, varav över 10 år hos IBM, i utvecklingsprojekt i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Den totala avsaknaden av senior, agil och produktiv Javautveckling med hög kvalitet i det utvecklingsarbete som görs av svenska konsultföretag gjorde dock att jag till slut tröttnade och sa upp mig på egen begäran.

En sak jag tagit med mig från mitt arbete som agil utvecklare är att använda sociala medier som ett sätt att kommunicera effektivare och mer kollaborativt. Själv tillämpar jag det framför allt med hjälp av Facebook. Som volontär inom kulturhistorisk turism gör jag bl.a. ofta inlägg på Lunds turistförenings svenska sida Destination Lund på svenska.