Jonny Andersson

Jag försörjer mig genom att göra egna investeringar i långsiktigt aktieägande i kvalitetsbolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Det är något som jag har ägnat mig åt i 30 år nu.

Jag ger också bort väldigt mycket av min tid för ideellt arbete som turismutvecklare, guide och föredragshållare för turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lund sedan januari 2017. Det är en ideellt driven turistbyrå som växer snabbt och har som mål att öka turismen till Lund för att stärka besöksnäringen, skapa fler jobb och ett mycket roligare Lund för alla.

Under de första åren var jag en av de företrädare för Destination Lund som syntes mest i oika sammanhang, som i Facebook och media. Tyvärr gjorde det också att jag snart utsattes för upprepade trakasserier från olika företrädare inom besöksnäringen i Lund och deras vänner som ser Destination Lund som ett hot mot sina egna intressen. Det gör att de av oss som arbetar med Destination Lund numera arbetar mycket mer slutet så att inte alla syns för skydda dem från att bli föremål för nya trakasserier.

Trots det här har Lunds ideella turistinformation Destination Lund blivit en succé på många sätt. Destination Lund har klippt banden helt med de inom besöksnäringen som avskyr det vi gör så att det har blivit svårare för dem att skada oss. Samtidigt är det allt fler som hittar Destination Lunds turistinformation, och den uppskattning som några ensklida näringsidkare inom besöksnäringen i Lund, och väldigt många Lundabor ger för det Destination Lund gör är det som gör det värt att fortsätta bidra till Destination Lund.

I menyn uppe till höger ☰ hittar man mitt CV och information om hur man kan kontakta mig.

Jpnny Andersson från Lund